Daniel-kastély

Vargyas

Általánosságok

A falut először 1334-ben említi a pápai tizedjegyzék, de régészeti leletek árulkodnak arról, hogy már a rómaiak is települést alapítottak itt. A római limes, vagyis a birodalom határa, egyik jelzőtornyának, a Hagymás váraként emlegetett építménynek a maradványa megtalálható a közelben. Egy kör alaprajzú kora középkori vár is van a Rika-erdőben, amit a hagyomány Attila várának nevez. A falu eredetileg a Trencsen-hegyen helyezkedett el, a tatárjárás után költözött a mai helyére. Az alszegi templomot a 13. században építhették, majd átépítették gótikus stílusban két évszázaddal később, végül pedig a 19. században lebontották. Köveit az új, 1813–1820 között épített unitárius templom építéséhez használták fel. Fennmaradt viszont egy székely-magyar rovásírásos felirattal díszített faragvány, ami keresztelőmedencéhez tartozhatott, esetleg egy keresztnek a talapzata lehetett. A felirat olvasata: „Íme a te Fiad”. Az új református templomot Makovecz Imre tervezte.

A család első ismert tagja Balázs, aki az 1396-os nikápolyi csatában Luxemburgi Zsigmond király seregében harcolt. A 17. században két ágra szakadt a család: a vargyasi és az olaszteleki ágra. A vargyasi ágból származó Daniel (II.) István emlékíró 1737-ben szerzett bárói rangot. A század közepe táján elérte karrierje csúcsát is, ő lett Udvarhelyszék főkirálybírája. A következő versike maradt fenn befolyásáról: „Isten az égben, Mária Terézia Bécsben, Daniel István a székben mindenható.” Daniel (II.) Gábor a 19. században futott be szép politikai karriert és Erdély kulturális fellendítéséért is aktívan tett. A Magyar Történeti Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja, a Lipót-rend lovagja. Ő írta meg a vargyasi Danielek történetének első összefoglalóját.

A kastély számos korszak nyomát magán viseli, így felfedezhetünk reneszánsz, barokk, klasszicista és neoreneszánsz elemeket is. A magját valószínűleg Daniel (I.) Ferenc és felesége nemesi udvarháza jelenthette. Minden bizonnyal ezt bővíthette kastéllyá unokájuk, (II.) Ferenc udvarhelyszéki főkirálybíró. Az 1640–1650 között zajló építkezésre a kastély falába másodlagosan elhelyezett címeres, feliratos kövek utalnak. A 18. század elején a labancok többször is feldúlták a birtokot, ezért újjá kellett építeni. A tört tetős központi épület déli oldalán késő reneszánsz loggiát alakítottak ki – levéltári kutatások alapján ez már 1687-ben állhatott és 1723-ban csupán átalakításra szorult. A 18. század végén Daniel (II.) Elek megrendelésére hajtottak végre nagyobb munkálatokat a kastélyon. 1797 körül négy földszinti és négy emeleti szobát építtetett, illetve manzárdtetővel fedte az épületet. Unokájához, Daniel (II.) Gáborhoz köthető az északi oldal klasszicizáló, sarokbástyás épületrésze. A délnyugati kerekbástya 1920–1922 között készült el, Gábor unokájának, Daniel (VI.) Ferencnek a megbízásából. 1937-ben felújították a kastélyt és megépítették az északi oldalon a neoreneszánsz tornácot.


Államosítást követő időszak

Br. Daniel Ferenctől 1949-ben államosították a kastélyt, amibe az állami mezőgazdasági vállalat költözött be. A nagytermet és a parkettázott szobákat juhistállóként használták, így több mint egy méter vastagságú trágya rakódott le az évek során. Az 1980-as évek első felében az akkori néptanácselnök, Deák Vilma elérte, hogy restaurálják az épületet. Ezt követően a néptánccsoport használta a kastélyt. Daniel Ferenc gyermekei visszaigényelték és 2005-ben vissza is kapták a birtokot. 2005 júliusában Esztergom Város Önkormányzata vásárolta meg tőlük.

Érdekességek

Mivel a kastélyt több évszázadon át alakították, hozzáépítettek, mára olyan, mint egy mesebeli épület. A szimmetriát teljesen mellőzi, minden oldalról más arcát mutatja, minden szögből valami mást fedezhetünk fel. Az első építtetők, br. Daniel István főkirálybíró és felesége, Pekry Polixénia emlékét őrzi egy nagyon szép, 1745-ből származó, csigavonalas díszítésű címeres kőfaragvány a kastély főhomlokzatán.

Fontos tudnivalók

Elérhetőségek

Megközelítés

Scroll to Top