Pongrácz-kastély

Kágya

Általánosságok

A falu nevének első írásos emléke 1278-ból származik. Ekkor az Egyedi monostor birtoka volt a település (a monostor a mai Diószeg mellett terült el). A monostor érdekében vették védelmükbe a Gutkeled nemzetségbeli Kozma és Iwanka. A század vége felé Zalauch fia Albert a kunokkal leromboltatta. A falu többször is tulajdonost cserélt, az egyedi apát is elpusztította. Az 1438-as adóösszeírásban már pusztaként említették. Kis- és Nagykágya, illetve Kóly települése 1920 után egyesült Kágya néven.

A Pongrácz család Liptó vármegye (közigazgatási terület Északnyugat-Magyarországon, a Felvidéken, az Északkeleti-Kárpátok egyik zárt medencéjében) egyik legősibb családja, az első írásos említése 1230-ból való, Lőrincnek hívták az egyik első ősét. Ebben az évszázadban több birtokkal is gazdagodott a család, tagjai fontos katonai és diplomáciai tisztségeket töltöttek be (pl. Lengyel- és Oroszországban is jártak követként). Csupán a 19. század elején tűnik fel a család az Érmelléken. Addig a felvidéki Nedec volt a család fő birtoka. A család egyik legnevesebb tagja Szent Pongrácz István jezsuita szerzetes. Alvincen született, majd 1618-ban Kassára került. Egy évvel később másik két szerzetestársával együtt megkínozták, majd megölték. Szent II. János Pál pápa avatta szentté mindhármukat 1995-ben. Az első kágyai Pongrácz birtokos Pongrácz Ödön huszárezredes volt. 1829-ben kezdte katonai pályáját, majd 1844-ben kérte áthelyezését a magyar nemesi testőrséghez. 1853-ban vonult vissza ezredesként. Innentől kezdve a nagykágyai birtok felvirágoztatásán dolgozott. Állattenyésztéssel, szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozott.

A 19. század első felében nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay József császári és királyi kamarás építtetett egy klasszicista, földszintes udvarházat. Pongrácz Ödön huszárezredes 1847-ben vette feleségül Lónyai Vilmát, aki szüleitől a nagykágyai birtokot kapta házassági hozományul. Pongrácz Ödön 1853-tól erre a birtokra vonult vissza és mindent megtett, hogy felvirágoztassa. Halála után fia, Pongrácz Vilmos császári és királyi kamarás, tartalékos honvédhuszárhadnagy 1895-ben elkezdte elegáns, emeletes kastéllyá bővíteni a kúriát. Ekkor nyerte el az épület a ma is látható, historizáló kinézetét. A szimmetriatengelyben található bejárat fölött egy négy oszlopon nyugvó erkély tagolja a főhomlokzatot. Pongrácz Ödön nevéhez kötődik a ma is festői szépségű angolpark kialakítása. A családi sírkápolna építését 1891-ben fejezték be. A kastélykert végében található épület mai napig római katolikus templomként szolgál a közösség számára. A család 1944-ig élt az épületben. Az államosítást követően szociális intézményt működtettek a kastélyban.


Államosítást követő időszak

A kápolnát az örökös, Pongrácz Vilmos és testvére újíttatta fel. 1998-ban szentelték fel újra. A kastély visszakerült a család tulajdonába. 2006-ban létrehozták a Pongrácz Alapítványt, aminek a közösség szolgálata a legfontosabb célja: segítségével a református templomot is felújították, kegytárgyakat restauráltak, a falu közvilágítását is modernizálták, a kastélyparkot rendbe tették, beindították a falugondnoki szolgálatot.

Érdekességek

Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regényében a család egyik tagjának, Pongrácz Istvánnak a történetét írta meg, irodalmi köntösbe öltöztetve. Érdemes elsétálni a Pongrácz-kastély mögött elterülő egykori kastélyparkba, a hatalmas fákkal körbevett tisztáson megpihenni és elolvasni Mikszáth szavait: „A Pongrácz-család története tele van középkori fénnyel, ragyogással. Szentmiklósi Pongrácz, kinek fejedelmek voltak adófizetői, Pongrácz Péter, a legszebb magyar levente, ki iránt egy királyné gerjedt boldogtalan szerelemre, a nagypallosú Pál, török fejek lekaszabolója, megannyi vitéz ős, annyi délceg Pongrácz-kisasszony, harmatos arcú, tollas kalapú, aranyos cipellőjű, nagy történelmi alakok anyái később, fehérruhás várkísértetek a legkésőbb… Olyan ez a családi történelem, mint egy mélységes tó. Aki belenéz, aki belemereng, ha nincs erős feje, megszédül.”

Fontos tudnivalók

Elérhetőségek

Megközelítés

Scroll to Top