Komáromi-kúria

Ottomány

Általánosságok

Ez a vidék már a bronzkorban is lakott terület volt. A régészek megtalálták a település temetőjét, az urnasírokból Kr. e. 2500–1100 közötti időszakra datálható leleteket tártak fel. Ezek alapján egy különálló bronzkori kultúrát tart számon a történettudomány. A mai falu első írásos említése 1263-ból való. Ekkor Moys nádor birtokaként tartották számon. A 15. század közepén a Zólyomi család birtokaihoz tartozott, a következő században pedig a Makó családéhoz, s végül Varkocs Tamás kapta meg. A 18. században és a 19. század első felében számos tulajdonosa volt, többek között a Fráter, Fényes és Szentjóbi Szabó család. A református templom valószínűleg a 12–13. században épülhetett. Többször átépítették, 1556-tól használja a református gyülekezet.

A család őse, Csipkés Mihály városi tanácsos volt Komáromban a 17. század első felében. Fia, György 1628-ban született, majd számos európai egyetemen tanult. Híres debreceni teológus professzorként és lelkészként prédikációkat, kommentárokat, halotti beszédeket, de asztrológiai ismeretterjesztő könyvet és magyar, héber, angol nyelvtankönyveket is írt. Ő fordította a „debreceni Bibliát” vagy másnéven a „bujdosó Bibliát”. Az ellenreformáció és a Habsburg katolikus cenzúra 3000 példányát megsemmisítette, a megmaradt példányokat pedig a kiadás után 70 évvel juttatták el a hívekhez. A bibliafordító professzor fia, Komáromi Csipkés (II.) György a város igazgatásában és Debrecen városi rangjának elnyerésében játszott fontos szerepet. A hagyomány a szatmári béke „nagyköveteként” tartja számon, mert az ő házában fogalmazták meg a dokumentumot. Komáromi (III.) György idejében, 1723-ban már Ottomány lett az uradalom központja és a család lakhelye is. Az itteni birtokot egyes források szerint Bernáth Gábortól vásárolta, akinek debreceni tanácsnok apja még a századforduló előtt tett szert e birtoktestre.

Komáromy (II.) György, egy gazdag debreceni család sarja, a 18. század második felében, 1752 körül kezdte el építeni az udvarházat. Az épület 50 méter hosszú, 10 méter széles és teknőboltozat fedi. A 19. század közepén a család Várady Szabó Lajos, debreceni kereskedőnek adta el, egyéb ingatlanokkal együtt. Várady nem sokáig mondta a sajátjának, mert túladott rajta. A Jasztrabszky családtól majd Lovass István katonatiszt birtokába került. Ő 1938-ban adta el a Román Államnak.


Államosítást követő időszak

A második világháború után TSZ működött az épületben, majd óvodát rendeztek be. A rendszerváltás után szociális otthonként használt kúriának az állapota folyamatosan romlott. A felújításra 2007 és 2013 között került sor, így az udvarháznak és a hozzá tartozó cselédszállásnak is új funkciót adtak. Ma színes kiállításokat tekinthetnek meg a látogatók. A történeti rész Ottomány legfontosabb történeti emlékeit mutatja be, de az épületben, Ottomány és a Komáromi család történetét bemutató tárlat is helyet kapott. A 19. századi kúriák anyagi kultúráját, berendezéseit, hangulatát is átélhetjük a freskókkal díszített, szépen felújított és korabeli bútorokkal berendezett helyiségekben. A kúria parkjában rendezvényeket is szerveznek, egy tágas rendezvénysátor áll az érdeklődők rendelkezésére.

Érdekességek

Kuriózum az udvarház mögött található vizespince, ami szükség esetén vízzel tudta ellátni az ott lakókat. Érdemes végigmenni és megtapasztalni, milyen érzés az egyre szűkülő és egyre alacsonyabbá váló, 133 méter hosszú, földalatti járatban bennebb és bennebb jutni.

Fontos tudnivalók

Elérhetőségek

Megközelítés

Scroll to Top